Ympäristö

Alueen kokonaissuunnittelussa on ympäristötekijöillä ollut merkittävä vaikutus ja ne ovat osaltaan ohjanneet tätä prosessia.

Ympäristötyö

KymiRingillä otetaan huomioon ympäristö ja kestävä kehitys.

Seuraavien linkkien alta löydät lisää tietoa:

KymiRing ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutusten valvontaan ja hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Meluvaikutukset on selvitetty huolellisesti, samoin vaikutukset maaperään, pohjavesiin ja pintavesiin. Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristö ovat esillä ja luontoselvitysten tulokset on huomioitu suunnittelussa.

KymiRing YVA, ympäristövaikutusten arviointi:

http://www.ymparisto.fi/kymiringYVA