10.12.2017

Miehonkankaan kaavoitus alkamassa — Kymi Ringin naapuriin sopisi vaikkapa renkaiden testaus

Miehonkankaan osayleiskaavan laadinta on alkamassa ensi vuoden alusta. Alue voisi kiinnostaa yrityksiä, jotka hyödyntäisivät Kymi Ringin moottorirataa ja ajoharjoittelualuetta toiminnassaan.

Kouvola on aloittamassa Miehonkankaan osayleiskaavoituksen ensi vuoden alusta. Tekninen lautakunta päättää kaavan vireille tulosta ja tavoitteista ensi keskiviikkona.

Markkinaselvityksen perusteella Miehonkangas soveltuisi parhaiten Kymi Ringiin kytkeytyvälle maankäytölle, kuten ajoneuvojen ja renkaiden valmistukseen. Kyseessä voisivat olla tuotantoon, varastointiin ja testaamiseen liittyvät yritykset.

Matkailuun liittyviä toimintoja Miehonkankaalle ei tulisi.

— Miehonkangas ei kilpaile kaupallisista ja matkailun toimijoista Kymi Ringin kanssa, toteaa yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen.

Alue voisi sopia myös suuria tontteja tarvitseville yrityksille.

— Kouvolassa ei ole tällä hetkellä tarjontaa isoista teollisuustonteista, Luukkonen toteaa.

Miehonkangas ei kilpailisi Kullasvaaran RRT-hankkeen kanssa. Miehonkankaan toimijat operoisivat kumipyörillä, Kullasvaaran raiteilla.

Sijainti hyvä, maasto haasteellinen

Osayleiskaavoituksessa selvitetään alueen maankäytön potentiaalia. Tähän mennessä on muun muassa tutkittu alueen topografiaa, tehty luontokartoitus ja markkinaselvitys.

— Sweco on laatinut markkinaselvityksen, jonka pohjalta on muodostettu realistinen tavoitetila. Tämän pohjalta lähdetään tekemään kaavoitustyötä, suunnittelemaan maankäyttöä, tieverkkoa, vesihuoltoa, Luukkonen kertoo.

Miehonkangas on 3,25 neliökilometriä laaja alue. Luukkosen mukaan se on osin suoperäistä, osin kallioista aluetta.

— Sijainti on hyvä. Ainoa haittapuoli on alueen topografia.

Luukkosen mukaan mäet ja notkelmat eivät estä maankäyttöä, mutta maansiirtotyöt vaativat enemmän suunnittelua. Kaavoituksessa pyritään optimoimaan infran rakentamisesta aiheutuvien kustannusten ja tonttien hintojen suhde.

Miehonkankaan omistaa tällä hetkellä metsäyhtiö UPM.

— Alunperin ajatusmalli oli, että odotellaan, mikä Kymi Ring -kuvio on. Kun UPM lupautui maksamaan kaavoituskuluja, aloimme selvittää asioita, Luukkonen kertoo.

Muutama yritys kertonut kiinnostuksestaan

Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että UPM omistaisi alueen jatkossa.

— Periaatteena on ollut, että kaupunki hankkii omistukseensa alueet, jotka asemakaavoitetaan.

Miehonkankaan rakentaminen on kytköksissä Kymi Ringin toteutumiseen.

— Esimerkiksi liittymäjärjestely valtatieltä 12 ei toteudu ennen kuin Kymi Ring on nytkähtänyt eteenpäin.

Teollisuusaluetta ei myöskään ole ilman yrityksiä. Swecon markkinaselvityksessä kartoitettiin kysyntää.

— Jokunen yritys on ilmoittanut, että voisi olla kiinnostunut toimimaan Miehonkankaalla, Luukkonen kertoo.

Kaava voisi tulla hyväksyttäväksi 2019

Miehonkankaan osayleiskaavan laadinta alkaa ensi vuoden alusta ja kaavaluonnos on tarkoitus saada vuoden kuluessa.

Kaavaprosessiin menee aikaa kahdesta kolmeen vuoteen. Jos kaavoitus etenee suunnitellusti, voitaisiin kaava saada hyväksyttäväksi vuonna 2019.

 Kouvolan Sanomat / Petra Tynninen