12.6.2017

KymiRingin ympäristöluvan valitukset hylättiin

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi KymiRing Oy:lle ympäris-töluvan 13.7.2016 liikenneturvallisuuskoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen toimintaan Iitin kunnan Tillolassa. Ympäristölupahakemuksesta käy ilmi, että toiminnan voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain vaatimukset. Hallinto-oikeudelle tehtiin kuitenkin vaatimus, jossa ympäristölupapäätöksen kumoamista vaadittiin erillisten perusteluiden mukaan. Vaasan hallinto-oikeus teki 12.6.2017 päätöksen ja hylkäsi kaikki valitukset.

KymiRing -hankkeessa on kysymys koko Etelä-Suomen kehitykseen merkittävästi vaikuttavasta maakunnallisesta hankkeesta, jonka sisältämä jokapäiväinen arkinen työ tulee käsittämään varsin huomattavan osan, sekä puolustusvoimien, että muun yhteiskunnan liikenneturvallisuus- ja kuljettajakoulutuksesta. Moottoriurheilu muodostaa hankkeen toisen tukipilarin, jonka avulla muun muassa alueen matkailua pyritään etenkin Venäjälle edistämään ja elvyttämään. Pietarin alueella ei ole vastaavaa moottoriurheilukeskusta. KymiRing Gran Prix radalla ajettavalla MotoGP moottoripyöräkilpailulla tulisi olemaan jopa 500 miljoonaa television katsojaa, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin F1-luokan televisioiduilla ns. kuninkuusluokan autokilpailuilla.

Hankkeen varhaisessa kehitysvaiheessa kävi selville, että hankkeella olisi keskeinen merkitys myös tieteelliselle tutkimukselle. Suomen puunjalostusteollisuuden rakennemuutoksen myötä on käynyt selville, että uusien biopolttoaineiden kehittäminen on muodostumassa keskeiseksi osaksi uudistuvan toimialan sisällä. Biopolttoaineiden kehittäminen edellyttää kuitenkin uusien polttoaineiden jatkuvaa testausta, mikä on jatkossa tarkoitus suorittaa erillisillä testiradoilla KymiRingin radalla, kun se aikaisemmin on suureksi osaksi tehty ulkomailla.

KymiRing -hanketta on haittojen minimoimiseksi ja valitusten välttämiseksi valmisteltu huolella yli kymmenen vuoden ajan. KymiRing hanke aloitti kiinteät neuvottelut jo vuonna 2007 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa, joka toimitti asiassa ympäristövaikutusten arvioinnin.

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä Iitin kunnanhallituksen ja Kouvolan kaupunginhallituksen ilmoitustauluilla.